SPEDIČNÍ EXPERT

Aktuální informace

Vážení zájemci o vzdělávání v dopravě a zasílatelství!

Otevíráte zcela čerstvou webovou aplikaci projektu Spediční expert, připraveného ve spolupráci Svazu spedice a logistiky ČR a Institutu Jana Pernera, coby specializovaného školícího pracoviště Univerzity Pardubice.

Nová podoba projektu Spediční expert zohledňuje aktuální potřeby i žádané formy vzdělávání v oborech dopravy a zasílatelství.

  • „klasická podoba“, případně podoba přizpůsobená firemním zákazníkům
  • zrychlená, intenzivní podoba využívající e-learning
  • výběr modulů potřebných v daném okamžiku k prohloubení kvalifikace včetně možnosti uspořádání takového kurzu na míru firemnímu zákazníku

Více informací naleznete v dalších částech této webové stránky. Těšíme se na Vaše dotazy, podněty a připomínky, a samozřejmě na brzké objednávky!

Vážení zájemci o studium v rámci projektu Spediční expert!

Máme za sebou první - v mnohém pilotní - rok našeho projektu, jehož hlavním smyslem bylo ověřit
    1. funkčnost nově nabízené varianty domácího studia (e-learning )
    2. ověřit si (předpokládaný) zájem veřejnosti o tuto možnost.

Jsme rádi, že se oba cíle podařilo naplnit. V právě ukončeném období (i když u e-learningu není počátek a konec studia dán akademickým rokem) studium zdárně ukončili tři individuální studenti ve čtyřech modulech, a právě probíhá studium dalších dvou, u jedné osoby dokonce v celém rozsahu (14 modulů) Spedičního experta! Zároveň se potvrdil i zájem firem o vybranou problematiku; v průběhu roku byly prezentovány vybrané okruhy u dvou firem a třetí je ve stadiu objednávky - ladění termínu. Všichni tři studenti pak hodnotili studium pozitivně a i jejich znalosti byly (pomocí standardního testu) potvrzeny na požadované úrovni.

Všem jim proto blahopřejeme a nezbývá nám než se těšit na další rok a na Váš zájem o znalosti v dopravních oborech!
Děkujeme Vám!

Zahájení výuky

dle varianty

Kudy k nám?

Svaz spedice a logistiky
České republiky z.s.

1. Pluku 8-10
186 30 Praha 8

tel: 224 891 303


(Kliknutím zobrazíte mapu)

5 minut
metro C a B "Florenc"

3 minuty
autobusové nádraží "Florenc"

5 minut
tramvaj, zastávka "Florenc"

Certifikát FIATA

Nabízíme

  • odborné vzdělávání v oborech
  • zasílatelství
  • mezinárodní dopravy
  • vzdělávání pro firmy i jednotlivce
  • získání certifikátu FIATA

 

© Svaz spedice a logistiky ČR, z.s.

Ing. Petr Rožek, vedoucí projektu
email: Petr.Rozek@atlas.cz
tel.: 737 264 535